Vippien ja kulutusluottojen käyttäjillä on yleensä vain yksi laina kerrallaan

Finanssialan keskusliiton tekemän tutkimuksen mukaan mediassa paljon puhutut vippikierteet eivät näytä olevan niin yleinen ongelma, kuin usein annetaan ymmärtää, sillä suurimmalla osalla vippejä ja kulutusluottoja käyttävistä kuluttajista on vain yksi laina kerrallaan. Kysely osoittaa myös vippien kysyvän olevan lievässä laskussa, ja vippien kysyntä laantuikin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä reilulla prosentilla viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2012 helmikuussa tehdyssä kyselyssä kaikista vastanneista suomalaisista 1,3 prosenttia kertoi ottaneensa lainaa netistä edellisen vuoden aikana. Viime vuoden helmikuussa tehdyssä kyselyssä sama lukema oli 1,7 prosenttia, joten laskua on tullut 0,4 prosenttiyksikön verran.

Tutkimus osoittaa, että vippejä käyttävät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka eivät suunnittele talouttaan kuin korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan eteenpäin. Tällaisista henkilöistä 2,9 prosenttia kertoi käyttäneensä vippipalveluita. Pikavippi on luonnollisesti ahkerasti käytössä myös sellaisilla henkilöillä, joilla kuukausittaiset menot ylittävät tulot, ja tällaisista henkilöistä 3,7 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoikin käyttävänsä vippipalveluita.

Vippaaminen ei tietysti välttämättä ole kovin järkevää, jos menot ovat jo valmiiksi tuloja suuremmat. Sama tilanne kun on kuitenkin luultavasti myös seuraavassa kuussa, ja silloin pitäisi huolehtia lisäksi ottamansa lainan takaisinmaksusta. Tällaisissa tilanteissa käy helposti siten, että edellisen lainan maksu suoritetaan uudella, hieman isommalla lainalla, ja tällöin ajaudutaan helposti nk. vippikierteeseen. Hyvä keino välttää ylisuuret vippien kulut on vertailla lainat ennen lainan hakemista. Eräs hyvä vertailusivusto on vippii.com

Tutkimuksessa kysyttiin kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka kertoivat ottaneensa vipin viimeisen kuluvan vuoden aikana, että montako kertaa he ovat käyttäneet vippipalveluita. Pikavippiä hakeneiden henkilöiden määrä oli kuitenkin niin vähäinen, että tulokset olivat vain suuntaa antavia. Vippejä käyttäneet olivat ottaneet keskimäärin 2,6 vippiä kuluvan vuoden aikana, ja yli puolet vippejä käyttäneistä asiakkaista oli käyttänyt vippipalveluita enemmän kuin yhden kerran.

Huomionarvoista kuitenkin on, että tavallisesti lainoja otetaan vain yksi kerrallaan. Näin kuuluisikin tehdä, sillä näin ei ajaudu velkakierteeseen. Vastaajista, joilla oli avoin kulutusluotto, 75 prosentilla avoimia kulutusluottoja oli vain yksi, eli vain 25 prosentilla kulutusluottoja omaavista vastaajista oli kyselyhetkellä enemmän kuin yksi avoin käyttöluotto.
Tilastot siis osoittavat, että velkojen kasaantuminen yksittäisille velallisille ei ole lähellekään niin laaja ongelma, kuin mediassa usein annetaan ymmärtää vippien demonisoinnin yhteydessä.

Leave a Comment